зоогенні флуктуації


зоогенні флуктуації
Короткочасні зміни популяції рослин від типового стану зумовлені діяльністю фітофагів.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.